Kulturfestival

“Hvad laver ærøboerne dog om vinteren?”
DEN 6.-8. MARTS 2020

Aflyst

Når folk besøger Ærø,bliver de lokale ofte spurgt: “Hvad laver I dog om vinteren?” De færreste udenfor Ærø forestiller sig, hvor stort et kulturliv, der udfolder sig i vinterperioden,blandt andet fordi øen har en voldsom koncentration af foreninger – mere end180 foreninger til 6.000 indbyggere! Det er en vigtig pointe at fortælle voresomverden. Med denne kulturfestival bliver der gjort et forsøg på at samle nogleaf de aktiviteter, som foreningerne under alle omstændigheder ville havetilbudt i løbet af vinteren. Ved at lægge det i en weekend, bliver det oplagtfor ikke-ærøboer at lave en lille tur ud af det med et ophold på Ærø Hotel. Forærøboerne er det muligt at deltage efter lyst og behov

>> se hele teksten her