Generalforsamling 2024

Søndag den 17. marts 2024 - kl. 12.00-17.00
Hereford Steak - St. Kongensgade 38 - København K


Program
- Generalforsamling
- Middag og kaffe
- Bankospil, 25,- for 3 kort 

Tilmelding senest d. 10. marts 2024
til Kasserer Jørgen Ploug  - tlf. 40 30 14 45
kasserer@aeroeforeningen.dk
 
Dagsorden for Generalforsamlingen
- Valg af dirigent
- Valg af referent
- Aflæggelse af bestyrelsens beretning
- Fremlæggelse af de reviderede regnskaber
- Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
- Indkomne forslag
- Valg af bestyrelse
- Valg af revisorer
- Eventuelt