Generalforsamling 2020

OBS! OBS!  Generalforsamlingen er flyttet til d. 6. november.

Søndag den 6 september 2020 - kl. 12.00-17.00
på Cafe Fremtiden, Sankt Annæ Plads 22. Kbh. K.


Program
- Generalforsamling
- Middag
- Kaffe
- Bankospil (Kr. 25,- for 3 kort, ekstra kort kr. 5,- pr. kort)

Hvis du ønsker at deltage i middagen skal du tilmelde dig senest d. 1. sept. 2020
til Inge Halmø  - tlf. 4040 1147
formand@aeroeforeningen.dk
 
Dagsorden:
- Valg af dirigent
- Valg af referent
- Aflæggelse af bestyrelsens beretning
- Fremlæggelse af det reviderede regnskab
- Indkomne forslag
- Valg af bestyrelse
- Valg af revisorer
- Eventuelt