Generalforsamling 2021

Søndag den 22. august 2021 - kl. 12.00-17.00
på Cafe Fremtiden, Sankt Annæ Plads 22. Kbh. K.


Program
- Generalforsamling

Efter generalforsamlingen er der middag og banko.

Tilmelding senest d. 16. august 2021
til Inge Halmø  - tlf. 4040 1147
formand@aeroeforeningen.dk
 
Dagsorden for Generalforsamlingen
- Valg af dirigent
- Valg af referent
- Aflæggelse af bestyrelsens beretning
- Fremlæggelse af de reviderede regnskaber
- Indkomne forslag
- Valg af bestyrelse
- Valg af revisorer
- Eventuelt