Generalforsamling 2023

Søndag den 26 marts 2023 - kl. 15.00-19.00
på Cafe
Stock - Stockholmsgade 61, 2100 København Ø


OBS! Bemærk tidspunkt er ændret.

Program
- Generalforsamling
- Smørrebrød og kaffe
- Bankospil, 25,- for 3 kort (Bankospillet er aflyst på grund af ændet tidspunkt, det vii blive gennemført på et senere tidspunkt)


Tilmelding senest d. 20. marts 2023
til Inge Halmø  - tlf. 4040 1147
formand@aeroeforeningen.dk
 
Dagsorden for Generalforsamlingen
- Valg af dirigent
- Valg af referent
- Aflæggelse af bestyrelsens beretning
- Fremlæggelse af det reviderede regnskab
- Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
- Forslag til, vedtægtsændringer  (Se forslag til ændringer her)
- Indkomne forslag
- Valg af bestyrelse
- Valg af revisorer
- Eventuelt