Generalforsamling 2022

Søndag den 27. marts 2022 - kl. 12.00-17.00
på Cafe Fremtiden, Sankt Annæ Plads 22. Kbh. K.

(PGA Situationen med Covid 19 kan der opstå ændringer. Det vil fremgå her på hjemmesiden og på Facebook ellers ring til en i bestyrelsen).

Program
- Generalforsamling
- Middag og kaffe
- Bankospil, 25,- for 3 kort

Tilmelding senest d. 20. marts 2022
til Inge Halmø  - tlf. 4040 1147
formand@aeroeforeningen.dk
 
Dagsorden for Generalforsamlingen
- Valg af dirigent
- Valg af referent
- Aflæggelse af bestyrelsens beretning
- Fremlæggelse af det reviderede regnskab
- Indkomne forslag
- Valg af bestyrelse
- Valg af revisorer
- Eventuelt