Generalforsamling 2020

Må desværre aflyses på grund af de ændrede forsamlingsregler

Generalforsamlingen afholdes sammen med Julefrokosten

Fredag den 6. november 2020 - kl. 17.00-22.00
på Cafe Fremtiden, Sankt Annæ Plads 22. Kbh. K.


Program
- Generalforsamling
- Julefrokost

Tilmelding senest d. 1. november 2020
til Inge Halmø  - tlf. 4040 1147
formand@aeroeforeningen.dk
 
Dagsorden for Generalforsamlingen
- Valg af dirigent
- Valg af referent
- Aflæggelse af bestyrelsens beretning
- Fremlæggelse af det reviderede regnskab
- Indkomne forslag
- Valg af bestyrelse
- Valg af revisorer
- Eventuelt